Profesjonalna chrona osób i mienia, innowacyjne rozwiązania- zapraszamy do współpracy.

Warszawa

  • Wykonawca: PROTEGO SECURITY Sp. z o.o.
  • Adres firmy: Jana Kazimierza

Agencja Ochrony Osób i Mienia PROTEGO SECURITY Sp. z o.o. swoją działalność prowadzi na podstawie Koncesji MSWiA Nr L-0322/13. Siedziba firmy to ul. Jana Kazimierza 64 lok. 74, 01 - 248 Warszawa, NIP: 527-27-00-300, REGON: 146862955, KRS 0000475916. Rekomendacją dla naszej firmy jest zawarte w PZU SA ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej do kwoty 2 000 000,00 PLN oraz wiążące się z tym zniżki w firmach ubezpieczeniowych dla klientów korzystających z naszych usług. Wszystkie nasze działania opieramy na poszanowaniu prawa i w oparciu o Ustawę Z Dnia 22 sierpnia 1997 r. O Ochronie Osób i Mienia, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 26 września 1997 nr 114. poz.740.

Działalność naszej firmy to: ochrona osób i mienia; projektowanie, montaż i serwis systemów alarmowych, oraz ich monitorowanie drogą radiową połączone z interwencją grup szybkiego reagowania.

Ukierunkowanie naszej firmy tylko i wyłącznie na ochronę osób i mienia wpływa znacząco na nasz profesjonalizm oraz wysoką jakość usług. Ochrona osób i mienia to nie tylko nasz zawód, ale również sposób na życie oraz pasja.

Kadra zarządzająca Protego Security to najwyższej klasy fachowcy z wieloletnią praktyką w wiodących przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia w Polsce i na świecie. To wieloletnie doświadczenie  pozwala nam na przygotowanie i kompleksową realizację zadań związanych ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia. Ściśle współpracujemy z wieloma specjalistami z dziedzin związanych z branżą ochrony, m.in. antyterroryzmu, prawa, kryminalistyki oraz strzelania i technik interwencji.

Uproszczona struktura organizacyjna oraz fakt, że pracujemy w niewielkich, wyspecjalizowanych oraz mających szerokie kompetencje zespołach wpływa na naszą sprawność oraz szybkość podejmowanych decyzji. Daje nam to wyraźną przewagę nad konkurencją o tradycyjnej strukturze organizacyjnej.

Naszą dewizą jest mobilność. Dzięki temu zasięgiem działania obejmujemy cały kraj. W ten sposób możemy swobodnie i sprawnie realizować zarówno zlecenia lokalne, jak również kontrakty sieciowe o zasięgu ogólnopolskim.

W swojej pracy utrzymujemy stałą i bardzo bliską współpracę z lokalnymi posterunkami Policji i Straży Miejskiej w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz prewencji zjawisk kryminogennych.

W ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu pomagamy charytatywnie, wspieramy i aktywnie współdziałamy z Fundacją Św. Gezelina. Celem naszego działania jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo, dzieciom z rodzin rozbitych i patologicznych, oraz niesienie pomocy osobom starszym i bezdomnym.

Zapraszamy:   www.protegosecurity.eu

Dane właściciela ogłoszenia
  • Ocen pozytywnych: 0 / 0 (0%)
  • Terminowość:
  • Jakość:
  • Cena:
  • Komunikacja:
  • Ilość ostrzeżeń: 0

Słowa kluczowe

BEZPIECZEŃSTWO, ochrona
Dotacje na innowacje
dotacje na innowacje