Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie ul. Garibaldiego 4 zleci wykonanie wymiany inst. ZW, CW

Warszawa

  • Budżet zlecenia: 900000.00
  • Do końca pozostało: 0
  • Liczba zgłoszeń: 0
  • Praca zdalna: Nie

Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Garibaldiego 4 zleci wykonanie wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji oraz wykonanie nowej instalacji hydrantowej w oparciu o projekt wykonawczy

Powierzchnia użytkowa budynku: 21.714m2

Materiały zapewnia: Firma wykonawcza

Informacje dodatkowe:
- budynek mieszkalny wielorodzinny, z 2000r.,9 klatek schodowych po 5-6 pięter,
- jeden węzeł C.O. i jedno przyłącze wody,
- 266 lokali mieszkalnych,
- 33 lokale użytkowe,
- trzy poziomy garażu (-2 i -1’ 0)

W Państwa odpowiedzi na zapytanie, z deklaracją chęci przystąpienia do złożenia oferty prosimy wskazać możliwy termin rozpoczęcia robót oraz załączyć n/w dokumenty:
-krótkie informacje o firmie,
- referencje,
- informację o ilości na stałe zatrudnionych pracowników,
- informację o wysokości polisy ubezpieczeniowej
- aktualny (nie starszy niż 3 – miesięczny) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP lub REGON,

Planowany termin rozpoczęcia prac: marzec 2018r. do uzgodnienia z Wykonawcą

 

Wstępną deklarację do złożenia oferty prosimy przesyłać do dnia 31.12.2017r. Na adres: ************************dlaczego ukryte.

Propozycja wykonania zlecenia

Dane właściciela ogłoszenia
  • Ocen pozytywnych: 0 / 0 (0%)
  • Terminowość:
  • Jakość:
  • Cena:
  • Komunikacja:
  • Ilość ostrzeżeń: 0

Opcje

Dotacje na innowacje
dotacje na innowacje